EVG-Method

Vi har utvecklat en rengöringsmetod vi kallar EVG-metoden.

Med EVG-metoden får ni

  • renare än vid manuell tvätt
  • rent snabbare än vid manuell tvätt
  • minskade underhållskostnader
  • minskad risk för driftstopp och skador med renare rulltrappor

Med EVG-metoden blir rulltrappan vad man kallar för "nollställd" vilket är det närmaste man kan komma i total renhet. Arbetet utförs i regel efter kundens stängningstid för att inte störa verksamheten.

Vår personal har genomgått vår maskinutbildning både teoretiskt samt praktiskt, och självklart får ni en snabb service och ett professionellt utfört arbete, oavsett om ni har ett underhållsavtal med oss eller vill anlita oss endast för ett enskilt uppdrag.

EVG Rulltrappsrengöring

Besöksadress
Tellusborgsvägen 71
126 37 Hägersten

Telefon 08-667 79 48
E-post info@keabgruppen.se

EVG Rulltrappsrengöring

Besöksadress
Tellusborgsvägen 71
126 37 Hägersten

Telefon 08-667 79 48
E-post info@keabgruppen.se